ASVA HOBUSEKASVATUS

Asva Hobusekasvatus on juba üle paarikümne aasta tegutsenud pereettevõte, mis on spetsialiseerunid Eesti tõugu hobuste ja ratsaponide kasvatamisele.

Eesti tōugu hobune on kasvult väike, elava loomuga, väle, vastupidav, vähenōudlik, pika ea ja suure sigivusega. Eesti hobusele on omasemad pigem vastupidavust nõudvad pingutused kui maksimaalse veojõu katsed. Sõiduhobusena ja pikamaaveol äratas ta vaimustust ka saksa parunite hulgas. Tähtsaim eesti hobuse võime on aga see, et ta suudab seda kõike peaaegu ilma hoolitsuseta, saab väga hästi hakkama ilma jõusöödata, ei vaja vähemalt lumest lumeni õieti talligi. Eesti hobust kasutatakse üha enam meelelahutuslikul eesmärgil – ratsaspordikoolides, ratsaturismitaludes, vaba aja veetmisel.

Saksa ratsaponion aretatud Saksamaal ning on seal ka väga populaarne. Saksa ratsaponi kirjeldatakse kui „väikest soojaverelist“, sarnanedes pigem hobuse kui poniga ning on lastele väga sobilik sporthobuseks. Saksa ratsaponil on suur välimine sarnasus hobusega, vaid tema pea on ponilik. Ideaalne turjakõrgus jääb 138-148 cm ümber. Saksa ratsaponi sobib hästi kooli- ja takistussõitu, tal on sujuvad ja ilusad allüürid. Saksa ratsaponi hakati aretama 1960ndate keskpaigas, ristates omavahel erinevaid hobusetõuge nagu nt araabia, anglo-araabia ja täisverelisi hobuseid, eriti walesi poni. Eesmärgiks seati saada tõug, kellega oleks hea võistlustel käia (st võimekas) ja kes oleks samas lastele sobiv iseloomult ja kasvult.

Loe lisa: http://asvalinnus.ee/asva-hobusekasvatus-2/