HEA TABIVERE RAHVAS!

Mul on olnud võimalus juhtida Tabivere vallavolikogu tööd viimasel seitsmel aastal, mis ühelt poolt on möödunud kiiresti, kuid samas olnud piisavalt pikk aeg, et tulemusi hinnata.
Kõigi nende seitsme aasta jooksul on Tabivere vallavalitsus ja -volikogu suuremate lahkhelideta suutnud vastu pidada ja meeskonnana tööd teha. Sellesse perioodi jäävad kahed volikogude valimised ja on hea meel, et mõlemate valimiste eel antud lubadused on suudetud ellu viia.

Kindlasti jääb neid aastaid meenutama Tabivere rahvamaja ehitamine, mis siiani oli meie valla kõige suurem ühe korraga tehtud investeering, kuid praegu käimas olev vee-ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise projekt on seda mahtu juba ületamas.

Valla kaasabil on mitmesse külasse rajatud peoplats koos vajalike ehitistega, oleme suutnud laiendada Tabivere randa ning renoveerida staadioni. Tabivere– Puurmani tee, mis aastakümneid oma aega ootas, on tänaseks saanud mustkatte. Valla kaasabil on valminud ka Tabivere päästeteenistuse hoone. Käesolevast aastast saab Maarja kooli ja asula vahel lõpuks liikuda uuel, valgustusega kergliiklusteel. Kergliiklustee on Tabivere ja Äksi vahel liikujatel kasutada juba teist aastat.

Kõiki toimetamisi ei jõuagi üles lugeda ja kindlasti ei ole kõik elluviidud projektid ainuüksi viimaste aastate töö tulemus. Paljud protsessid on alguse saanud juba eelmiste valitsuste ja volikogude ajal ning on nüüd kas lõpule viidud või arendamisel.

Viimastel aastatel olen oma perega elanud Harjumaal ja igapäevastest toimetamistest siinmail veidi kõrvale jäänud. Sellest tingituna ma seekord valimistel ei osale, kuid soovin valla tänasele meeskonnale jõudu ja edu. Eelseisvad aastad on majanduslikult kindlasti väga keerulised, seda enam on vaja stabiilsust ja arusaamist valla iga nurga väikseimatestki probleemidest.

Täna mul üks silm nutab ja teine naerab. Ühelt poolt on hinges nukrus, sest Tabivere rahvas võttis minu, kümme aastat tagasi sisserännanud tegelase, väga hästi omaks ja on veidi kurb siinsest elust eemale jääda. Samas saan sellele ajale tagasi vaadata rahuliku südamega ning usun, et meie meeskond jätkab edukalt oma tööd.

Ise jään Tabiverega kindlasti ka edaspidi tihedalt seotuks. Juba järgmisel suvel on plaanis avada Kaiavere vana vutifarmi territooriumil kogu pere mängumaa Vudila esimene järk, ootan teid kõiki seda külastama.
Siinkohal veelkord tänusõnad vallarahvale usalduse eest!

Uute kohtumisteni!
KAJAR LEMBER,
Tabivere vallavolikogu esimees aastatel 2002 – 2009

*artikkel Tabivere septembrikuu vallalehest

Comments
Share
Kajar