KAS VIGA KOHTUSÜSTEEMIS? Endise abilinnapea üheksaeurosest juuksuriarvest kasvas pooleteisemiljoniline ja kuus aastat kestnud kohtuprotsess. Miks nii läks, selgitab asjaosaline. Kohus ei tunnistanud Kajar Lemberi kurikuulsat üheksaeurost juukselõikust altkäemaksuks, samuti ei leidnud kinnitust Raadi

Continue

Kõlab nagu oleks seda fraasi juba kusagilt kuulnud ja võibolla isegi mitu korda. Üle kuu aja kestnud sõda Euroopas on toonud ka selle sõnumi taas kõrgete poliitikute huulile, kuid ikka

Continue

Mõni asi vajab tõesti muutust, sest minu saaga alguses esimesse klassi astunud tütar jõuab põhikooli tõesti enne ära lõpetada, nagu tabavaks pealkirjaks pani loole EPL/Delfi portaal. Eestis on käimas aktiivses

Continue

Arusaamine avalikus sektoris lubatu ja lubamatu käitumise kohta on on aastate jooksul kasvanud ning sellele vastavalt on püütud ka seadusandlust progressile järgi liigutada. Vahest tuleb see hästi välja, kuid vahel

Continue

Hiljutine Euroopa Liidu Kohtu otsus peaks lõpuks ometi kodumaistele jõustruktuuridele selgeks tegema, et ka Eestis kehtivad inimõigused ning iga kahtlustav tegelane ei või oma suva järgi jälgida inimeste suhtlusringkonda ja nende liikumisi ehk

Continue

Lugedes, et Eesti tahab taas olla eesrindlane ja püüab saada ligipääsu krüpteeritud vestlustele telefonides tekitab see huvitavaid mõtteid. Tavalise Eesti kodanikuna peaks mul olema jumala suva, kas ja kui palju

Continue

Selleks, et ei jääks kõlama mõned meedias kõlanud pisut mitmeti tōlgendatavad väited, kirjutasin ühe arvamuse, millele ise panin nimeks “Peegli puudus”. Kajar Lember prokuratuuri töömeetoditest: keegi tuleb ikka aeg-ajalt risti

Continue