KELLEL MA ÄÄLE ANNASSI. KIZBERG. EHK MITTE S… POLE MUUTUNUD!

Kellel ma ääle annassi
August Kizberg

Küll jooseva ja sõideva na ringi
ja kulutava raha, suud ja kingi.
Ja egaüits püünd puru silmä aia,
et muku esi jälle pukki saia.

Kik kitva endä, laitva tõisi vahvast,
ja keäki ei hooli maast ja rahvast,
kas mingu krooni kurss ka nolli pääle,
kui muku annassime neile ääle!

Mis kasu om nüid keaki tost saanu,
et naa om rahva vastamisi aanu,
et üits on sots ja tõne enamline
ja kolmas, kuri tiid mis nimeline!

Kik omma nemä essiteele viitu,
kas lugegu end maa- või taevaliitu,
ja tüü- ja rahvaerakonnalise
om üttemmuudu- lüüdu inemise!

Kes rahva kasust kõneleva, trükva
ja esi muku valitsema tükva,
kae noo oss vaja asjast eemal aia,
sis võissi vast ehk asjast asi saia!

Comments
Share
Kajar