MIKS AAVIKSOO EI TAHA SIMMI SKANDAALI VASTUTAJAID OTSIDA?

Täna teatab minu koduriigi kaitseminister täiesti süüdimatult, et nn Simmi skandaali süüdlasi pole mõtet otsida!? Las tundlik info jookseb Eestisse ja las ta jookseb ka välja, kaitseministeeriumil on justkui ükskõik. Nemad on viimasel ajal ametis rohkem sambaga ning oma kärbitava eelarve kaitsmisega ja muud tegevused pole riigi julgeoleku kohapealt vist hetkel tõesti primaarsed. Neid inimesi, kes riigisaladustega tegelevad olevat väga palju ning seetõttu pole ka vastutajate leidmine lihtne töö. Eks ta ole vist nii jah:-)

Kus kohas on nüüd peaminister Ansip, kes hüüaks kõva häälega: „Tule taevas appi!”

Aga ka sellele küsimusele on olemas vastused, kui veidi vaadata mõningaid Simmi tegevust puudutavaid dokumente. Ausalt öeldes oli alltoodud Ansipi korraldust vaadates alguses naljakas ja pärast halenaljakas. Meie riiki tüüriv peaminister on oma ametliku korraldusega andnud Simmile sõnaselge ülesande – nimelt on peaminister paar aastat tagasi allkirjastanud tänaseni kehtiva korralduse, millega antakse Herman Simmile diplomaatiline pass, et too saaks tuua Eestisse salastatud teabekandjaid ning neid ka edasi toimetada väljapoole Eestit!

Kui nii karmide sündmuste juures veidi võllanalja teha, siis saaks ju vaid tõdeda, et tõepoolest pole vaja süüdlasi otsida – isegi Simm ise lihtsalt täitis riigijuhi ülesannet, kui tundlik info Eestist välja jõudis …

———————————————————————————-
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1024694

link viib sind Riigi Teataja lehele, kust leiad huvi korral alltoodud valitsuse korralduse:

Väljaandja : Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik : korraldus
Teksti liik : algtekst
Jõustumise kpv. : 04.05.2006
Avaldamismärge : RTL, 12.05.2006, 40, 720
Bottom of Form

Herman Simm’ile diplomaatilise passi andmine
Vabariigi Valitsuse 4. mai 2006. a korraldus nr 273
«Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike 3 ja § 24 lõike 4 punkti 11 alusel:
1. Riigi ülesannete täitmiseks ja kooskõlas rahvusvahelise tavaga anda diplomaatiline pass Kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna juhatajale Herman Simm’ile seoses salastatud teabekandjate toomisega Eestisse ja edasitoimetamisega väljapoole Eestit.
2. Välisministeeriumil anda Herman Simm’ile diplomaatiline pass kehtivusajaga alates 18. juulist 2006. a kuni 18. juulini 2009. a.
Peaminister Andrus ANSIP
Riigisekretär Heiki LOOT

————————————————————————————
… ja kui huvitama hakkas siis veel Simmiga seotud valitsuse huumorit:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=634502

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=710219

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=991527

Comments
Share
Kajar