TOIT POLE MÄNGUASI!

Eestis toimuv nn piimasõda võib lõppeda piimandussektori krahhiga ja see oleks tõsine pauk lisaks kõigele muule ka meie niigi väikesele ekspordile. Olukorras, kus põllumehed ja piimatootjad ei tule enam ots-otsaga kokku, võib see piimasõda viia talumeeste pankrotini ning sellel on sel juhul ka selge mõju Eesti väliskaubandusbilansile, mis muutub veelgi negatiivsemaks.

Jah, me ei saa välismaistelt kaubanduskettidelt oodata Eesti põllumehe toetamist, kuid riik peab seisma kodumaise toidu tootjate eest ning täna tuleb jälgida, et nn piimasõja mõjud ei annaks niigi madalseisus olevale piimandussektorile järjekordset lööki.

Praegu toimuv näitab ilmekalt, et turu võitmise nimel on käimas mäng esmase toiduainega, mis annab küll lühiajalise võidu tarbijale, kuid halvab tõenäoliselt juba lähiajal Eesti piimatootjat.

Kohapeal toodetud Eesti toit on väikeriigile ka julgeoleku küsimus. Seega ei saa riik seista pealtvaatajana, lähtudes põhimõttest, et küll turg kõik paika paneb.

Comments
Share
Kajar