ÄRMALE TEENIJAID PALGATES EI LÄHTUNUD PRESIDENDI KANTSELEI SEADUSEST

Eesti on parlamentaarne vabariik ja on parlamendi otsustada, millised kulutusi riik teeb. Eelnev põhimõtte kehtib ka nn Ärma talu kaasuse puhul. SL Õhtulehes avaldatud infost tuleneb, et Presidendi Kantselei on Ärma tallu riigi raha eest teenijad palganud. Alles see oli, kui kantselei kinnitas, et Ärma ei ole Presidendi residents, vaid kodu.

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse kohaselt on ametivolituse ajal presidendil õigus kasutada riigi kulul töö-, elu- ja esindusruume ning ametiautot koos nende korrashoiuga seotud teenustega. Siinkohal selgitab seaduse seletuskiri, mida seaduseandja mõistab töö-, elu- ja esindusruumide all. Nimetatud seaduse seletuskiri täpsustab, et Presidendi kasutuses on tegelikkuses residents ja suveresidents, mis sisaldavad nii töö-, elu- kui ka esindusruume. Ruumide korrashoiu eest kannavad hoolt Presidendi kantselei poolt palgatud isikud. Seega on Presidendi kantseleil õigus palgata isikuid ainult residentsi, mis asub Kadriorus ning suveresidentsi, mis asub Paslepas. Kui Presidendi Kantselei ametnikel tekkis küsimus, mida mõtles seaduseandaja mõiste „eluruum” all, oleks tulnud tutvuda seaduse eelnõu seletuskirjaga, mida lugedes ei ole võimalik seadusandja tahet kaheselt mõista. Kantselei ametnikud peavad väga täpselt järgima seaduseandja tahet. Vastasel korral saab tõdeda, et meil on jällegi tegemist omaette riigiga riigi kooseisus.

Tekkinud olukord on ühtpidi kummaline, kuid samas ka äärmiselt kahetsusväärne, sest ametnike asjatundmatus seab kahtluse alla Eesti Vabariigi Presidendi usaldusväärsuse. Kui Presidendi kantselei soovib Ärmale teenijaid palgata, siis tuleb esmalt teha Riigikogule vastav ettepanek ja on seadusandja otsustada, kas ta sellega nõustub või ei. Samas ei ole võimalik muuta Ärma talu ka Presidendi residentsiks, sest riik ei saa käsutada eraomandit.
See on minu jaoks suhteliselt ebamugav teema ja ma ei taha mingul juhul siin Vabariigi Presidendile etteheiteid teha, kuid mina ei saa lihtsalt aru, kuidas küll need protsessid saavad ühes demokraatlikus riigis nii kummalised olla. Kui eelmine President löödi risti paljuski ulmelistel ettekujutustel põhineva informatsiooni tulemusel siis tänase riigipea meeskonnal lubatakse rahumeelse ükskõiksusega seadusega vastuollu minna!?

Kel isu ja tahtmist saab selle seaduse ja seletuskirjaga tutvuda Riigikogu infosüsteemis (vt,§4):
http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=060100010&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11

Comments
Share
Kajar