ELERINGI NÕUKOGU VALIS ESIMEHEKS KAJAR LEMBERI

Õeldakse, et septembri kuus kõik on uus. See kõlab nii hästi, et ka endal tuli teha üks tõsine otsus ja selle tulemusel panustan edaspidi osa enda ajast AS Eleringi tegemistele.

***
Reedel kogunenud Eleringi nõukogu valis uue esimeheks Kajar Lemberi ning pikendas juhatuse esimehe Taavi Veskimägi volitusi järgmiseks viieks aastaks.

Aastaid ettevõtja ja poliitikuna tegutsenud Lember töötab alates 2013. aastast Tartu linna rahandus- ja ettevõtlusvaldkonna abilinnapeana, enne seda oli ta aastatel 2011-2013 riigikogu liige. Lember on kuulunud mitme sihtasutuse ja äriühingu juhtorganitesse ning asutanud 2010. aastal eraettevõtjana Lõuna-Eesti oluliseks turismiatraktsiooniks kujunenud Vudila mängumaa.

“Eleringi rolli Eesti energiasüsteemis on raske üle hinnata, sest lisaks varustuskindluse ja kõigile elektrituru osapooltele võrdsete võimaluste tagamisele on ettevõte ülesanne teha strateegilise tähtsusega investeeringuid, pidades efektiivsuse kõrval silmas kogu Eesti sotsiaalmajanduslikke arenguid ning vajadusi,” kommenteeris vastne nõukogu esimees Kajar Lember.

“Tuginedes oma senisele juhtimiskogemusele nii avalikus kui ka erasektoris, pean oluliseks võtta Eleringi nõukogus kliendikeskne vaade ning mõelda ka nõukogu tasemel rohkem sellele, kuidas riigiettevõte koostööpartnerite ja turuosalistega suhestub,” lisas Lember.

Veskimägi sõnul jätkub Eleringi jaoks tõsiseid väljakutseid järgnevateks aastateks, olgu nendeks ühise elektri- ja gaasisüsteemihalduri loomine, Balti riikide sünkroontöö ettevalmistamine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga või Eesti energiaturgude täielik integreerimine Euroopa ühtse siseturuga.

Eleringi juhatuse teiste liikmete nimetamist arutab nõukogu järgmisel koosolekul.

Kajar Lemberi kõrval kuuluvad Eleringi nõukokku Heiki Tammoja, Tarmo Mänd, Thomas Auväärt ja Timo Tatar.

Comments
Share
Kajar