JA JÄÄBKI SUU LAHTI

Ühinen siiralt Päevalehe ajakirjaniku Priit Simsoniga, et lugedes meie võrdõiguslikkuse voliniku etteheidet Saaremaa kolme päeva jooksu korraldajate suunas, siis jääb tõesti suu lahti. Kõikide muude uudisvoogude sees on see teema võib-olla juba veidi vaibunud, kuid kohalikus kogukonnas vangutatakse selle avalduse peale veel pikalt pead.

Ehk püüe teha head on taas saanud pehmelt öeldes lõuahaagi. Üks tubli meeskond on vedanud spordiüritust aastaid ja on minu meelest loogiline, et korraldajatel on õigused ja ootused ka osalejatele. Seda nii saarlaste, hiidlaste, eestlaste, eurooplaste kui ka aafriklaste kontekstis.

Rääkimata sellest, et kui korraldajatel tekkis mõnede märkide põhjal kahtlus, et tegu pole niivõrd jooksumeestega, kuivõrd inimestega, keda huvitab pigem Euroopa Liitu pääsemine ja kes tagasi minna äkki ei tahagi. Siis tulekski sellesse nii suhtuda ja asja vastu erilist huvi tundes võiks asja lähemalt uurida, mitte teha hea eesmärgi nimel tegutsevates saarlastest rassiste. Korraldajatel on olemas kogemus ja ei suuda leida küll ühtegi adekvaatset argumenti, miks peaks austatud volinik ilma asjaga lähemalt tutvumata tegema sellest avaliku palagani.

Volinik tegutseb seaduste alusel ja tõenäoliselt oli ka tema tegevuse ajendiks hea tahe maailma paremaks muuta, kuid välja tuli igatahes teisiti. Arvan, et tal peaks olema Eestis sisulist tegevust küll ja küll ning tegelema peakski asjadega, milleks ta ametisse kutsutud on.

Vaadates tema tegevusvaldkonda veidi lähemalt on selge, et tegevuse puuduse üle ei tohiks selles ametis kurta.

Voliniku ja sotsiaalministeeriumi kodulehel on infot selle kohta piisavalt ja lisaks paljudele muudele asjadele on seal tema tegevuse kohta välja toodu ka üks tore lause: „Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik võtab vastu isikute avaldusi ja annab arvamusi diskrimineerimise toimumise kohta, analüüsib seaduste mõju naiste ja meeste ning vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste seisundile ühiskonnas, teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsusele ja valitsusasutustele, samuti kohalikele omavalitsustele ning nende asutustele õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta, nõustab ja teavitab Vabariigi Valitsust ja valitsusasutusi ning kohalike omavalitsusüksuste asutusi soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse rakendamist puudutavates küsimustes ning võtab tarvitusele meetmeid naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ning võrdse kohtlemise edendamiseks“.

Siinkohal saab vaid rõõmu tunda ilusast sõnade voost ehk meie keel on ikka kõikvõimas, et kõik see siiras ja selge mõte mahub ühte lausesse ja igaühel peaks olema asjast ülevaade. Tegelikkuses tahtsin vaid tähelepanu juhtida asjaolule, et tema pädevuses on ka arvamuste andmine kannatanud isikutele ja tal on õigus saada teavet kõikidelt isikutelt, kes võivad omada diskrimineerimisjuhtumi asjaolude selgitamiseks vajalikku informatsiooni ja nõuda kirjalikke seletusi oletatava diskrimineerimise asjaolude kohta jne.

Ehk lõpetuseks loodan, et austet volinik püüab edasiste segaduste vältimiseks suhelda Saaremaa jooksu korraldajatega ja seda enne oma arvamuse lõplikku kujundamist. Sest mulle tundub, et täna on selle juhtumi kannatajad juba jooksu korraldajad ning üllatusena võib selguda, et nende seas on ka isikuid, kes võivad omada diskrimineerimisjuhtumi asjaolude selgitamiseks vajalikku informatsiooni.

Comments
Share
Kajar