MILLEKS NEID MAKSE IKKA KOGUTAKSE?

Täna kinnitatud riigieelarve strateegia näeb ühe punktina ette piiri panemist võimalikule tulumaksutagastamisele.

Asjas iseenesest on oma loogika selgelt olemas ning võib-olla ei väärikski arutlemist, kuid kergelt muigama võtab sinna juurde kõlav põhjendus – nimelt valitsuse teatel tähendab rahvale väiksema summa tagastamine tulemusliku maksusüsteemi tugevnemist ja järgib põhimõtet, et sotsiaalvajadusi rahastatakse kogutud maksudest, mitte maksude kogumatajätmisest!

Tundub, et selle kokkukirjutajad kas ei ole saanud aru oravapartei maksuloogikast, mis on alati kinnitanud, et mida vähem riik kogub makse seda rohkem jääb raha inimestele kätte ja nad saavad ise otsustada oma kulutuste üle või on nad läbinud mingi uue mõttemuutuse programmi, mis lõpuks ometi on nende arusaamasid riigi rollist ja maksude kogumise eesmärgist muutnud.

Tõepoolest ei ole maksude kogumine eesmärk omaette vaid need korjatakse kokku ikka selleks, et erinevaid ning suuresti sotsiaalseid vajadusi riigieelarve kaudu rahastada.

Edasiminek on tore asi ning see annab lootust, et stagnatsiooni ilminguid näidanud valitsemisel on siiski lootust 🙂

Comments
Share
Kajar