TEED TOLMUVABAKS!

See oli üks ilus loosung aasta tagasi toimunud Riigikogu valimistel. Rahvaliit oli esimene, kes selle loosungiga välja tuli, ja me püüdsime sellele ka täpsema kuju anda. Meie loosung kõlas – tugimaanteed mustkatte alla!
Rahvaliit kui regionaalerakond näeb maapiirkondade arengu ühe suurima takistusena just nimelt seda, et ei ole võimalik tagada normaalset ühendust keskustega. See omakorda paneb meie riigi kodanikud väga ebavõrdsesse seisu. Ja kui juba keskkooli lõpukirjandi esimeseks teemaks pakuti meie toonane juhtmõte „Võrdsete võimaluste Eesti” – näitab see, et oleme õigel teel.
Aga tagasi teede juurde. Rahvaliidu algatusel suruti seadusse sisse, et kohalikele omavalitsustele eraldatakse kütuseaktsiisist 10%, ja meie survel pandi 2007. aasta eelarvesse juba 15% kütuseaktsiisist kohalikele omavalitsustele. Kogusummas teeb see sellise tulemuse, et viimase nelja aastaga on need omavalitsustele eraldatud summad suurenenud üle 10 korra ja tänavuses eelarves ulatub see juba üle 600 miljoni krooni.
Jah, teoreetiliselt vastutabki iga omavalitsus ise oma teede ja tänavate korrashoiu eest, kuid praktikas on nende ehitamiseks ja uuendamiseks kuluvad summad kasvanud nii suureks, et enamik valdu ja linnu suudab teha vaid hädapäraseid töid. Tänase tulubaasi juures ei saa me seda koormust lükata ainult omavalitsuste kaela, vaid siin peab riik nägema suuremat pilti. Meie ettepanek oli, et omavalitsustele eraldatav protsent tõuseks 30-ni, ja see juba annaks tõepoolest võimaluse enamik oma teid korras hoida.
Mis praegu juhtunud on? Kõik kiruvad maailmamajandust ja nelja aastaaega. Teed lagunevad kiiremini, kui neid remonditakse jne, jne. Täna tuli uudis järjekordsest bussiliinide sulgemisest, mis paneb veelkordse matsu meie regionaalpoliitikale. (Kui seda veel üldse olemas on!). Riik ei tohi jätta tegemata regionaalarengu seisukohalt üliolulisi investeeringuid ja sellega võtta kaugemate piirkondade inimestelt liiklusvõimalust. Kui selle hind on tulumaksu langetamine ja riigi veelgi õhemaks „hööveldamine”, siis oleme küll valel teel.
Teisalt saan ma aru Ansipi valitsuse geniaalsusest oma valimislubaduste täitmisel. Sest kui seesama „Teed tolmuvabaks!” tähendas Rahvaliidule ikka seda, et meie kruusateed saaksid mustkatte alla, siis Reformierakond täidab sama lubaduse teistmoodi – varsti lihtsalt pole seal enam kedagi tolmutamas ja teed ongi tolmuvabad. Tehtud!

Comments
Share
Kajar