Tänases Eesti Päevalehes on Ramon Raski lugu, millega saan vaid nõustuda. Kogu kirjeldatu on copy-paste nn minu kaasusest. Tore, et ka õigusmaailmas tegutsevad inimesed on sel teemal arvamust avaldamas ja äkki

Share

Postimees küsis aastapäeva puhul kommentaari ja mina vastasin. *** Kahe aasta eest Tartu abilinnapeana korduvas altkäemaksu võtmises kahtlustatavana kinni peetud Kajar Lember jätkab Vudila mängumaa pidamist, ehitab Saaremaal linnust ja

Share

Pealtnägija tundis huvi minu nn kaasuse kohta ja rääkisingi neile sellest, mida tean ja mida rääkida uurimise tänases staadiumis saab. Sel hetkel ma veel ei teadnud, et kogu suur ja

Share

Vaatamata aja jooksul toimunud mitmetele põigetele avalikku sektorisse, olen hingelt olnud alati pigem väikeettevõtja, keda vahepeal on kutsutud panustama ka riigi või omavalitsuse hüvanguks. Seetõttu on tekkinud arusaam asjade toimimisest

Share

Poolteist aastat tagasi korruptsioonikahtlustuse saanud, kuid siiani süüdistuseta uurimise all olev endine Tartu abilinnapea Kajar Lember avaldab kahe järgmise abilinnapea kinnipidamise taustal lootust, et seda laadi kaasused ei hakka pärssima

Share

See suvi läks teisiti. Mitte sellepärast, et oleks ka pisut päikest paistnud vaid ikka sellepärast, et ühe ammuse unistuse suunas sai astutud mitu sammu. Nimelt sai tulevase Asva Viikingite küla

Share

Kajar Lember ehitab algselt kavandatud Asva muinaslinnuse teemapargi asemel viikingite küla, kus teise osanikuna on kaasatud mitme seikluspargi omanik Ragnar Kekkonen. “Kuigi ehitusprojekt on läbimas suurt muutust, loodan optimistina, et

Share

Kohtute aastaraamatus 2015 võtab vandeadvokaat Küllike Namm vaatluse alla jälitustegevuse. Tegemist on taas kord ühe valdkonnaga hästi kursis oleva eksperdi kinnitusega, et jälitamise ja jälituslubadega ei ole asjad Eestis teps

Share

Risto Mets Tartu Postimehest on kirjutanud loo, mis tunnetega nemad minu saagat kõrvalt näevad. Pole kahtlustki, et Tartu abilinnapea Kajar Lemberi kinnipidamine ja talle kuriteokahtlustuse esitamine põhjustas šoki nii ülikoolilinna

Share

Tegin otsuse, et aeg on liikuda taas avalikust sektorist erasse ja kuna tunnetan võimalikku huvide konflikti,c seoses mõtetega rajada midagi toredat Tartusse, siis on selleks praegu õige aeg. … Tartu

Share

Tartu koolimajade kehv olukord on habemega teema. Kus on lahendus? Kas see üldse olemas ongi? Või peab tartlane leppima, et ka praegu sündivad lapsed õpivad eelmise riigikorra nägu koolimajades? Tartu

Share

Lõpuks ometi on haldusreformi diskussioon avalikkuse ees. See on ainult tervitatav, sest erinevalt mitmest teisest viimasel ajal fookuses olnud kuumast teemast puudutab äsja riigikokku jõudnud haldusreformiseaduse eelnõu kas suuremal või

Share

Kui vaadata mõnes riigile kuuluvas ettevõttes ja ka ettevõtlust edendavas ning raha liigutavas sihtasutuses viimasel ajal toimuvat, siis võiks justkui tõdeda, et Eestil läheb hästi. Kohe nii hästi, et isegi

Share

Haldusreformi ümber kobrutavad erimeelsused on sama paratamatud nagu see, et ühises pajas ei ole võimalik keeta kõikidele ühtemoodi maitsvat putru, ehkki kõht võib olla ühtemoodi tühi. Hiljuti kooskõlastusringile saadetud haldusreformi

Share

Kui sotside uus esimees ühel ilusal kevadhommikul pulti astus oli valitsus juba uued rõivad selga ajanud ja rehkenduski lukku löödud. Kokku kirjutatud regilaul oli ilus – valitsusliit soovib kujundada Eestist

Share

Tänavune poliitikasuvi on kulgenud teisiti. Hapukurgihooajast on asi kaugel, õhus on värskust ja see ei tule ainult juulikuu külmadest suveilmadest. Pärast riigikogu valimisi leidsid Eesti erakondade juhtimises aset päris suured

Share

Erinevate valitsuste jõuetus riigireformi eesmärkide ja tegevuste kokkupanemisel on ühtpidi naljakas, ent teisalt väga kurb. Taas esile tõstetud liigne tsentraliseeritus ei too kokkuhoidu ega anna ka perspektiivis oodatud tulemust. Pigem

Share

Kui hommikuti võtta postkastist ajaleht, siis leiab sealt küllaltki harva midagi positiivset linna või riigi tegemiste kohta. Tahes tahtmata kujuneb maksumaksjatel arusaam , et kogu tegevus riigis ja linnas on

Share

Haldusreformist ja riigireformist räägitakse paariaastaste vahedega – rohkem omavalitsuste ja pisut vähem riigikogu valimiste eel. Hea, et seekord on teisiti. Enne märtsivalimisi oli riigireformi sõnum huulil nii poliitikutel kui ka

Share

Tihti räägitakse uutest töökohtadest ja nende rajamise vajalikkusest nii riigi kui ka omavalitsuste tasemel. Olen täiesti nõus, et meie riigi kestva toimimise aluseks on suurem sündimus ja uued töökohad, kus

Share

Tartu linn on 2015. aasta alguses kindlasti teistsugune, kui aasta tagasi. Kindlasti oli ta ka aasta tagasi teistsugune, kui ta oli veel aasta varem. Nii peabki olema. Linnale ja linlastele

Share